Archive - Ноем. 5, 2017

Нов политически проект РОД ще атакува местната власт

По инициатива на местните структури на ДБГ в страната Националният съвет на "Движение България на гражданите", който се провежда днес в София, взе решение да им даде мандат да започнат политически консултации за създаване на широки обединения по места за местните избори. Обединенията ще се наричат Реформаторски общности за демокрация (РОД) за местните избори и в основата им ще бъдат партиите от реформаторската общност по места.