Archive - Март 28, 2019

"Здравите" сили vs Здравия разум, или историята на едно политическо убийство

Историята започва точно преди 70 години - през март 1949-та. На страниците на "Работническо дело" вървят люти битки: с френския импресионизъм, с вредните течения в литературата, а също и за идейната чистота на биологическата наука.