Математическата гимназия получи 350 000 лв. за оборудване на кабинети и класни стаи

Новината бе оповестена на съвместна пресконференция, която дадоха кметът на Община Видин Огнян Ценков, директорът на Профилираната природо-математическа гимназия „Екзарх Антим I“ Румяна Петрова и председателят на училищното настоятелство Лиляна Цанова. Средствата, отпуснати от Министерството на образованието и науката, ще послужат за закупуване на учебно оборудване, обзавеждане и учебни помагала. Тези пари са извън бюджета на проекта, който ще бъде изпълнен по Оперативна програма „Региони в растеж“ за изграждане на физкултурен салон, за реконструкция на сградата и облагородяване на пространството около училището, обясни кметът. Той уточни, че няма да има дублиране на средства за едни и същи дейности. „Искам да използвам възможността да благодаря на правителството и лично на министър-председателя Бойко Борисов, също на министъра на финансите Владислав Горанов, който е инициатор за отпускането на средствата за няколко елитни гимназии, сред които и математическата във Видин“ - каза кметът. Критерий за помощта е постигането на много добри резултати в цялостната дейност на тези училища. Огнян Ценков подчерта, че правителството е издигнало в приоритет подобряване качеството на образователната инфраструктура и досега са отделени 624 милиона - за 72 общини и около 400 учебни заведения в страната. Той заяви, че целта на Община Видин е последователно да модернизира образователната инфраструктура на всички училища на територията й. А постигането на тази цел може да бъде само резултат от общи усилия между държавна, местна власт, училищни ръководства и училищни настоятелства, както това се случва по отношение на ППМГ „Екзарх Антим I“.

Румяна Петрова изрази признателност от името на колегите си и учениците за вниманието, което се обръща на гимназията и за това, че във Видин отново се случва нещо хубаво. Тя благодари на кмета за изключителното му съдействие за отпускане на финансовата помощ, за подкрепата от страна на кабинета и министерствата на финансите и на образованието.

„Радвам се, че получихме такъв красив подарък“ - каза Лиляна Цанова и от своя страна също благодари на правителството и на видинския кмет, като допълни, че училищното настоятелство ще продължава активната си дейност в полза на гимназията.