Даниил или Герасим ще е новият видински митрополит. Срам за епархийските избиратели

Фарс на епархийския избор за нов видински митрополит. От 29 бюлетини:

27 за Даниил 

26 за Гарасим

2 за Поликарп

2 за Йеротей

1 за Яков