Филиалът на Русенския университет във Видин с прием в пет магистърски програми

Пет магистърски програми ще могат да се изучават във видинския филиал на Русенския университет „Ангел Кънчев“ от учебната 2018/2019 година. Това бе съобщено на пресконференция в Регионалното управление на образованието. В нея участваха  началникът на РУО Веселка Асенова, кметът на Община Видин Огнян Ценков и административният директор на филиала Момчил Станков.

Магистърските програми са предназначени за  квалификация на учители в средното образование, както и за завършили педагогически специалности, степен бакалавър. „Всички ние искаме нашите деца да получават все по-добра подготовка. Затова учителите, които имат все още какво да учат в сферата на образованието, трябва непрекъснато да повишават своята квалификация“ – каза Веселка Асенова.

Административният директор на филиала представи магистърските програми. Те са: Информатика и информационни технологии в образованието; Методика на обучението по математика; Лингводидактика в прогимназиалния етап (английски език); Информационни технологии в обучението по математика и информатика; Съвременна българистика и образование. Той обясни, че обученията ще бъдат модулни и ще са съобразени с възможностите на желаещите да се включат в тях. Ще има редовна и задочна форма на обучение.

„Считам, че предоставянето на възможност за обучение в магистърска степен в тези пет специалности е още една важна придобивка за нашия регион. След като подписахме заедно с вас и с проф. дтн Христо Белоев - ректор на Русенския университет „Ангел Кънчев” в началото на годината тристранен меморандум за сътрудничество и създадохме образователен Алианс за университетско-училищно партньорство, ние продължаваме да изпълняваме целите, които си поставихме тогава – за развитие на образователния, културния, социалния и дори икономическия потенциал на региона“ – коментира кметът на Община Видин. Той допълни, че кадрите, които ще се обучават във филиала на Русенския университет и дипломите, които ще получат, ще бъдат в съответствие с изискванията на длъжностите, които ще заемат впоследствие. Придобиването на магистърска степен в тези пет специалности в сферата на педагогиката ще подпомогне не само учителите, но и много служители в администрациите, за които се изисква педагогическо образование и образователна степен магистър.

По време на пресконференцията стана ясно, че интересът към филиала на Русенския университет расте и много студенти от Видин, които се обучават в други висши учебни заведения, са се прехвърлили в него.