Майер Аладжемов - архитектът, който преобрази Видин

Майер Аладжемов е един от най-изявените архитекти на Видин от първата половина на миналия век. Роден е на 21 март 1886 г. (стар стил) от родители Нахман и Амада. Отрано останал сирак, той се проявява като усърден ученик и завършва успешно Видинската държавна мъжка гимназия през 1907 г. Заминава за Германия за продължаване на образованието и се записва в престижното Кралско Баварско висше техническо училище в Мюнхен, където се дипломира през 1911 г.

От 1911 до 1912 г. е стажант-архитект, а след това държавен архитект в Пловдивското окръжно инженерство.

През 1912 г. участва в Балканската война, като ефрейтор в 15-ти Ломски полк.

От 1913 до 1915 г. е частно-практикуващ архитект във Видин.

Участва в Първата световна война, от 1915 до 1918 г. Раняван е и получава Орден за храброст. Демобилизира се като поручик и се завръща във Видин.

От 1918 до 1933 г. отново е частно практикуващ архитект във Видин. Съставя плановете и ръководи строежа на редица жилищни и обществени сгради. Проектира основното училище в кв. “Калето”, което през 1995 г. е реконструирано и адапирано за Държавен архив.

Проектира ресторант, магазин и жилище на ул. “Широка”; кинотеатър на Соломон Аладжем; хлебарници, дюкяни и жилище на ул. “Йосиф І” и на ул. “Болярска”; училище на ул. “Песъчен брег”; машинна работилница и металолеярна “Вида” на Недко Друмев и сие; жилищни сгради на ул. “Рибарска”, ул. “Бдин”, ул. “Баба Вида”, ул. “Аспарухова”, ул. “Градска”, ул. “Връшка чука”, ул. “Цар Симеон”, типови проекти за икономична къща на Строителна кооперация “Собствен дом” и др.

Ръководи строежа на Видинската света Митрополия, южното крило на Видинската гимназия, Околийското управление – Кула, реконструкция на Синагогата и др. Негови са и първите реставрационни работи на крепостта Баба Вида, джамията на Пазвантоглу, Телеграф и Стамбол капии, първата турска поща и др.

През 1933 година арх. Аладжемов се установява в София, но материалното му положение се влошава и той подава молба за постъпване на овакантеното място за главен архитект на Видин.

Назначават го за началник на техническата служба при Видинска градска община, а по-късно за градски инженер-архитект, когато кмет на Видин е д-р Бърни Бончев. С него предприемат реформи в благоустрояването и преобразяването на града. През втората половина на 30-те години на ХХ век се поставя началото на водопроводната мрежа на Видин; изграждат се първите канализационни проводи; прокарват се нови улици, създават се площади, изграждат се обществени градини; премахват се паянтови сгради и нехигиенични квартали; изграждат се масивни солидни жилища, с подчертано европейско влияние. През 1942 г. длъжността му е съкратена и той отново се връща към свободната практика.

Архитект Аладжемов има изяви и в обществения живот на града и страната. На 22 януари 1922 г. е избран за подпредседател на новоучредения клон на Българското инженерно-архитектурно дружество във Видин, а през 1945 г. за негов председател.

На конгрес на Българското инженерно-архитектурно дружество в София, 1930 г., е избран за негов заместник-председател.

През 1949 г. е избран за председател на Научно-техническото дружество във Видин и за големите му заслуги е награден, посмъртно, със златна значка по повод 50-тата годишнина от основаването на дружеството.

Архитект Аладжемов е един от председателите на съвета на Видинска еврейска община.

Завършва земния си път през 1972 г. в София, където живее през последните години със семейството си – съпругата Софи (Соня) Соломон Беньозева, също от Видин и двамата му сина Соломон и Емил.

Из статията на арх. доц. д-р Станчо Веков и инж. Лиляна Петрова 

Архитект Майер Аладжемов, публикувана в сп. Архивен преглед, кн. 2, 2015, с. 45-55.

 

Държавен архив Видин

Ви кани по повод

9 юни – Международен ден на архивите

на 8 юни (петък) 2018 г.

в изложбената зала на отдел Държавен архив – Видин

  • 17,00 ч. Представяне на изложба с документи на архитект Майер Аладжемов, постъпили в архива през 2018 г. благодарение на финансово дарение от Камарата на архитектите в България и награждаване на дарителя
  • 17,30 ч. Награждаване на номинираните в категориите:  “Дарител, направил най-ценното дарение за 2017 г., “Приятел на архивите за 2017 г.”, “Читател, направил най-много посещения в читалнята през 2017 г.”