В археологията зловещото впечатлява, понякога повече от златото

Изследването на Ваня Ставрева "Необичайни погребални практики, специални мъртви и опасни мъртви през късния енеолит" излезе от печат на 1 август 2018 г. в поредицата "История" на Книгоиздателска къща "Труд".

В уводните думи към книгата доц. д-р Петя Георгиева, завеждащ катедра "Археология" в Софийския университет "Св. Климент Охридски", пише: "За журналистите е важно да впечатляват и да търсят необичайното. В археологията зловещото впечатлява, понякога повече от златото."

Ваня Ставрева споделя: "Действително, интересът ми към изключенията от стандартното в голяма степен се дължи на дългогодишната ми работа като журналист. Затова бях впечатлена, когато, изненадващо за мен, научих, че Варненският енеолитен некропол има и „тъмна” страна, която е известна на тесните специалисти, но не е позната на широката публика. Той обикновено се асоциира с впечатляващия с огромното количество злато и предмети на престижа гроб №43, с богатите символични погребения, но в него има не по-малко интересна група гробове, които представят съвсем различен аспект на погребалния обред и вярванията на праисторическите хора. В тези гробове са препогребвани умишлено натрошени кости на хора с физически и психически увреждания, като натрошаването и разбъркването на скелетните останки е извършвано ритуално върху трупа при погребването или върху скелета след разлагането на плътта. 
Любопитството ми бе привлечено и от други некрополи, в които има поне по един пример на ярко открояващ се погребален ритуал на фона на масовата практика. Всички те са събрани, анализирани и интерпретирани - трупоразчленяване, артефакти от човешки кости, култове, жертвоприношения и още много интригуващи практики от втората половина на петото хилядолетие преди Христа, които ще са интересни не само за колегите археолози, но и за по-широк кръг читатели."

Представянето на книгата във Видин ще е на14 септмеври 2018 г., петък, от 17.30 часа в Регионална библиотека "Михалаки Георгиев".

На срещата с видинските читатели специални гости ще бъдат доц. д-р Петя Георгиева от СУ "Св. Климент Охридски" и доц. д-р Виктория Русева от Института по експериментална морфология, патология и антропология с музей – БАН.

Следващото представяне ще е през октомври в София.